Add锛歂o.10 Tongli Xi Road Jiuting Town Songjiang District Shanghai china
TEL锛0086-021-67691960銆67691961
FAX锛0086-021-67691969
 
 
 
 
 
 
Home > cabinet > CNC storage system > CNC racking
CNC racking

CNC racking锛

 

model
dimension
specification
remark
NRC30
738W脳526D脳1800H
BT30脳6
30pcs BT30 avaliable
NRC40
738W脳526D脳1800H
BT40脳6
30pcs BT40 avaliable
NRC50
738W脳526D脳1800H
BT50脳6
24pcs BT50 avaliable
NRC63
738W脳526D脳1800H
HSK63脳6
30pcs HSK63 avaliable
NRC80
738W脳526D脳1800H
HSK80脳6
30pcs HSK80
avaliable
NRC100
738W脳526D脳1800H
HSK100脳6
24pcs HSK100 avaliable