Add锛歂o.10 Tongli Xi Road Jiuting Town Songjiang District Shanghai china
TEL锛0086-021-67691960銆67691961
FAX锛0086-021-67691969
 
 
 
 
 
 
Home > cabinet > hanging rack > specification of persiennes clapboard
specification of persiennes clapboard

specification of persiennes clapboard
鐧惧彾鎸傛澘鍙互涓庤儗鎸傞浂浠剁洅閰嶅悎浣跨敤锛岃繍鐢ㄧ伒娲汇佽妭鐪佺┖闂淬佷竴鐩簡鐒讹紝鏄綆璐圭敤楂樻晥鐜囩殑宸ヤ笟瑁呭銆

 

model
width
modleA
modelB
modelC
12
1200
1186
1086
15
1500
1486
1386
18
1800
1786
1686
21
2100
2086
1986